SELAMAT DATANG KE LAMAN INI

ASSALAMUALAIKUM....Terima kasih kerana mengunjungi blogger saya ini...sudi kiranya membaca catatan dari minda seorang guru bimbingan dan kaunseling. Semoga apa yang dipaparkan dapat membantu anda dalam menjalani kehidupan seharian. Apa yang baik datangnya dari ALLAH SWT, manakala yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri..FIKIR...................FIKIRKAN...........DAN FIKIRAKANLAH

DOAKU....

"Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku; dan mudahkanlah bagiku tugasku; dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, dan kurniakanlah aku ilham dari sisi-Mu agar apa yang ku kongsikan di sini terletak dalam redha-Mu; dan peliharalah penulisan ini, serta si penulisnya, juga pembacanya agar kami sentiasa taat pada perintahMu dan tidak gentar dalam menegakkan agama-Mu."

Islamic Widget

Islamic Clock

Rabu, 8 Jun 2011

Memelihara Cinta Kasih

Dari segi bahasa, ‘widad’ bererti CINTA KASIH SECARA TIMBAL BALIK.
Ia juga merupakan satu perkataan yang serumpun dengan perkataan ‘mawaddah’ sepertimana yang disebutkan oleh Allah swt di dalam Al Qur’an :
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar Rum : 21).
Dalam kamus dakwah, tarbiyah dan harakah, perkataan yang serumpun dengan ‘widad’ ini sangatlah terkenal.
Contohnya adalah firman Allah swt :
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang."
Sabda Rasulullah saw :
"Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, saling menyayangi dan saling bersimpati adalah seperti satu tubuh, jika ada satu organ yang sakit, maka organ-organ lainnya akan terbawa olehnya dalam bentuk susah tidur dan demam." (Muttafaqun ‘alaih).
Mengingati betapa pentingnya ‘wuddun’ atau ‘widad’ atau ‘tawaddihim’ atau yang serumpun kata dengannya inilah, maka seorang tokoh dakwah di abad 20 yang masih terkenal sehingga sekarang, iaitu Imam Hasan Al Banna pernah mengatakan :
“Laa tufsiduu lil wuddi qadhiyyah” yang memberi maksud :
“Janganlah permasalahan, pertikaian, perselisihan dan seumpamanya yang ada di antara sesama da’ie atau antara ‘murabbi’ (orang yang mentarbiyah) dan ‘mutarabbi’ (orang yang ditarbiyah), atau antara ‘qiyadah’ (pemimpin) dan ‘junud’ (pengikut) atau antara syeikh dan murid menjadi penyebab hancurnya cinta kasih yang ada di antara mereka.”
Yang perlu kita fahami bahwa memang, hubungan antara seorang da’ie dengan da’ie yang lain atau antara ‘murabbi’ dan ‘mutarabbinya’, atau antara ‘qiyadah’ dan ‘junud’ hendaklah dibangunkan di atas dasar ‘widad’ (cinta kasih), bahkan hubungan antara sesama muslimpun mestilah dibangunkan di atas dasar dan prinsip ini.
Oleh yang demikian, dalam salah satu risalahnya, Imam Hasan Al Banna menjelaskan bahwa institusi tarbiyah hendaklah dibangunkan di atas tiga rukun iaitu :
Ta’aruf.
Tafaahum.
Takaaful.
Dalam penjelasannya, ia memaparkan bahwa yang dimaksudkan dengan ‘Ta’aruf’ adalah usaha:
Saling kenal mengenal antara sesama da’ie.
Saling mencintai kerana Allah.
Merasakan nilai ukhuwwah yang benar dan sempurna.
Bersungguh-sungguh untuk tidak mengeruhkan hubungan.
Yang bermotokan atau bersyi’arkan ayat-ayat Allah seperti “Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara” dan “Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah” serta hadits muttafaq ‘alaih di atas.
Sementara yang dimaksudkan dengan ‘Tafaahum’ adalah :
Istiqamah di atas manhaj Al Haq.
Menjalankan perintah Allah.
Menjauhi laranganNya.
Muhasabah diri.
Saling menasihati dengan berbagai peraturan dan adab-adab nasihat.
Usaha untuk sentiasa mencintai dan menghormati saudaranya.
Manakala yang dimaksudkan dengan ‘Takaaful’ adalah :
Tolong menolong dalam hal kebaikan.
Saling membantu untuk memenuhi keperluan.
Bersama-sama menutup kekurangan.
Menanyakan keadaan saudara seiman untuk menunaikan hajat mereka.
Menjaga perasaan mereka.
Menghilangkan kesedihan mereka.
Apa yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al Banna ini selari dengan kenyataan Imam Syafi’ie rahimahullah, kerana memang keduanya mengambil dari mata air yang sama, iaitu kitab Allah swt dan Sunnah RasulNya saw.
Imam Syafi’ie berkata :
‘Al-hurru man raa-’aa widaada lahzhatin, wantamaa li man afaadahu lafzhatan’ yang bererti :
“Manusia yang merdeka (bebas dari segala macam perhambaan) adalah seseorang yang ‘memuro’at’ (memperhatikan atau memelihara) ‘widad’ orang lainnya, meskipun ‘widad’ itu hanya ‘lahzhatin’ (sesaat), dan berintima’ kepada orang yang telah memberikan faidah kepadanya, meskipun hanya ‘lafzhatan’ (satu perkataan).”
Dalam kamus dakwah, tarbiyah dan harakah, kenyataan Imam Syafi’ie ini perlu kita renungkan secara mendalam agar kita dapat menggali berbagai ‘ibrah (pengajaran) yang terkandung di dalamnya.
Di antara pengajaran-pengajaran tersebut adalah :
PERTAMA : Ada empat istilah yang dinyatakan oleh Imam Syafi’ie yang perlu kita fahamkan baik-baik samada status kita sebagai ‘murabbi’ ataupun ‘mutarabbi’ atau samada kita sebagai ‘qiyadah’ ataupun ‘junud’.
Empat istilah tersebut adalah :
Widad (Cinta kasih timbal balik).
Muro’at (Perhatian/penjagaan/pemeliharaan/pembelaan/kesetiaan).
Ifadah (Perkara yang bermanfaat atau berfaedah).
Intima’ (Menggabungkan diri atau mendukung).
Situasi 1
Jika kita adalah ‘murabbi’ dan menginginkan adanya ‘muro’at’ (perhatian, penjagaan, pemeliharaan, pembelaan atau kesetiaan) dari ‘mutarabbi’ kita, maka kita terlebih dahulu mesti memberikan ‘widad’ kepada para ‘mutarabbi’ kita.
Situasi 2
Jika kita adalah ‘qa’id’ (pemimpin) yang mengharapkan untuk mendapatkan ‘muro’at’ dari ‘junud’ (pengikut) kita, maka kita terlebih dahulu mesti memberikan ‘widad’ kepada para ‘junud’ kita.
Situasi 3
Jika kita adalah ‘murabbi’ dan menginginkan adanya ‘intima’’(penggabungan atau dukungan) dari ‘mutarabbi’ kita, maka kita terlebih dahulu mesti memberikan ‘ifadah’ (perkara yang bermanfaat atau berfaedah) kepada para ‘mutarabbi’ kita.
Situasi 4
Jika kita adalah ‘qa’id’ (pemimpin) yang mengharapkan ‘intima’’ (penggabungan atau dukungan) dari ‘junud’ (pengikut) kita, maka kita terlebih dahulu mesti memberikan ‘widad’ kepada para ‘junud’ kita.
Sebaliknya, jika kita adalah ‘mutarabbi’, maka hendaklah kita menyedari :
Betapa banyaknya ‘widad’ dan ‘ifadah’ yang telah kita dapatkan dari ‘murabbi’ kita, bukan hanya ‘lahzhatin’ (sesaat) seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi’ie, tetapi sehari, bahkan seminggu, sebulan, setahun atau seumur hidup.
Begitu pula dalam hal ‘ifadah’, bukan hanya ‘lafzhatin’ (satu perkataan) seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi’ie, tetapi mungkin satu ayat atau satu tulisan/buku, bahkan puluhan tulisan/buku, maka sudah sewajarnyalah kita memberi ‘muro’at dan ‘berintima’ kepada ‘murabbi’ kita itu.
Perkara yang sama yang perlu dilakukan oleh ‘junud’ terhadap ‘qiyadah’ mereka.
KEDUA : Kadang-kadang, sebahagian kita menganggap bahwa hubungan antara ‘murabbi’ dan ‘mutarabbi’ adalah hubungan kebendaan semata-mata (maksudnya : menyampaikan bahan tarbiyah atau pembinaan).
Namun, jika kita mahu merenungkan kenyataan singkat Imam Syafi’ie yang penuh makna ini, niscaya kita akan mengetahui bahwa persepsi seperti ini (hubungan material) semata-mata adalah sesuatu yang salah.
Ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar material (bahan) atau sifat kebendaan tersebut iaitu ‘widad’.
Maksudnya :
Sudah sejauh manakah para ‘murabbi’ memberikan ‘widad’nya kepada para ‘mutarabbi’ dan sudah seberapa besarkah para ‘mutarabbi’ merasakan ‘widad’ dari ‘murabbinya’.
Bukankah Rasulullah saw bersabda :
"Tidaklah kamu masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidaklah kamu beriman sehingga kamu saling mencintai, …" (HR Muslim).
Perlu juga kita ketahui bahwa hubungan material tidaklah seratus peratus sama dengan hubungan ‘ifadah’.
Ini adalah kerana, boleh sahaja seorang ‘murabbi’ menyampaikan suatu bahan, akan tetapi, bagi para ‘mutarabbi’ :
Ia merasa tidak mendapatkan faedah apa-apa dari bahan tersebut itu.
Ia tidak mendapatkan sesuatu yang terasa benar-benar berguna bagi kehidupan agamanya.
Ia tidak merasakan kepentingannya kepada kehidupan duniawinya.
Ia tidak begitu tertarik kerana boleh jadi bahannya sudah tidak relevan dan tidak memberi banyak makna kepada kehidupannya.
Ia mungkin terasa tiada yang baru dalam pengisian bahan atau penyampaian mungkin terlalu hambar, tiada ruh atau mungkin banyak kesalahan penulisan bahan-bahan ilmiah yang menyebabkan hilangnya nilai faedah dari bahan atau material tersebut.
KETIGA : Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan kita memberikan ‘widad’ dan ‘ifadah’ bukanlah agar kita mendapatkan ‘muro’at’ dan ‘intima’’ tadi, akan tetapi, tujuan kita tetaplah mencari ridha Allah swt.
‘Muro’at dan ‘intima’’ itu bolehlah kita anggap seperti ghanimah (harta rampasan perang) dalam peperangan di mana, jika ada kita ambil, namun jika tiada, maka kita sudahpun mengikhlaskannya untuk Allah swt dan mengharapkan ganjaran di sisiNya di akhirat nanti.
Marilah kita renungkan kembali dan benar-benar fahami keempat-empat kalimat yang penting dalam kenyatan Imam Syafi’ie di atas semoga kita termasuk orang-orang yang mampu memberikan ‘widad’ kepada ‘mutarabbi’ kita bukan dengan tujuan ingin mendapatkan ‘muro’at’, akan tetapi kerana Allah swt dan semoga kita termasuk orang-orang yang sentiasa mampu memberikan ‘ifadah’ kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk mendapatkan ‘intima’’, akan tetapi semata-mata tulus ikhlas untuk Allah swt dan dalam rangka melaksanakan hadits Rasulullah saw berikut :
“Sungguh, Allah swt memberikan hidayah kepada seseorang lantaran usaha kamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah”. (Muttafaqun ‘alaih).
Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sentiasa menumpahkan cinta kasih kami kepada manusia yang didakwahkan serta berusaha untuk memberi manfaat ilmu dan qudwah yang benar sehingga mereka memberi perhatian, memelihara serta bangun untuk memberikan sokongan dan dukungan terhadap seruan dakwah yang dilancarkan.
Ameen Ya Rabbal Alameen

Hasil tulisan: Wan Ahmad Sanadi (IKRAM Shah Alam)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan